Om Alces ADV

Mitt namn är Jonas, jag driver Alces ADV tillika Youtubekanalen med samma namn!

Min ambition är att bidra med kunskap, inspiration och information, och så klart utrustning med inriktning på traumavård för den grusälskande motorcykelåkaren, mountainbikecyklisten och dig som gillar att vistas i vildmarken, oavsett sammanhang eller färdsätt!

Hur startade Alces ADV?

Grunden till företaget var en idé om en egendesignad produkt som jag under lång tid burit på i huvudet och velat förverkliga; 

I min tidigare tjänst som motorcykelförare inom Polismyndigheten, och mitt privata intresse för mc-åkning hade jag länge saknat ett vedertaget sätt att bära med mig essentiell utrustning för att i synnerhet stoppa katastrofala blödningar, men också övrig sjukvårdsmateriel för andra relevanta skador som mc-åkare ofta drabbas av. 

För min egna del hittade jag ofta på olika lösningar för att på ett smidigt sätt medföra denna utrustning, utan att inverka negativt på körningen. Oavsett om det var i samband med mc-tjänsten, eller under grusturerna på ledig tid. Och oavsett på vilket underlag, körtempo och andra faktorer. 

Jag sökte helt enkelt efter ett sätt att alltid kunna bära med mig rätt utrustning utan att det skulle kännas som en belastning eller vara jobbigt att ta med samtidigt som den alltid skulle finnas snabbt åtkomlig. 

På samma gång upplevde jag det som både märkligt och lite skrämmande att de flesta mc-åkare tycktes sakna medvetenhet kring detta. Än mindre ha rätt utrustning med sig, och även om vissa medförde diverse första-hjälpen kit så fanns det oftast fastspänt på motorcykeln.

Till och med under självaste mc-förarutbildningen inom polisen bar vi sjukvårdsutrustningen fast på motorcykeln! Detta till trots av en omfattande sjukvårdsdel i utbildningen kopplat till tjänsten i synnerhet och mc-åkning i allmänhet.


Så där växte min idé fram, -att ta fram en bäranordning för traumavårdsmateriel som samtidigt kan användas för annan utrustning man vill medföra, som alltid finns nära till hands och bärs lättåtkomligt på mc-föraren och inte på motorcykeln.


För de få värdefulla sekundrarna, i bästa fall minutrarna man har på sig att stoppa en artärblödning får inte slösas bort på att leta efter utrustningen.